Cymdeithas Garddio Dyffryn Nantlle

 
 
 

Sioe Flodau Dyffryn Nantlle

Cynhaliwyd yn Neuadd Goffa Penygroes ar b'nawn Sadwrn 11-09-2010

Cwpan ‘Masarn’ Cup
Cwpan ‘Masarn’ Cup
Casgliad o wahanol fathau o lysiau
Alaw Jones, Bethesda

Cwpan Rebecca Rees - 3 wynwyn dros 8 owns
Cwpan Rebecca Rees - 3 wynwyn dros 8 owns
R O Edwards, Harlech

Cwpan Coffa Nerys a Dilwyn Cawg o Ddahlias
Cwpan Coffa Nerys a Dilwyn Cawg o Ddahlias
a Thocyn Anrheg Fron Goch (cynnig gorau dosb. 57/58)
Allan Evans, Llandudno Junction

Cwpan ‘Dolwen’ – Cynnig gorau – Gladioli
Cwpan ‘Dolwen’ – Cynnig gorau – Gladioli
Alaw Jones, Bethesda

Tlws Her ‘Llwyn Bedw’ Cynnig gorau Dysgl neu Gawg o Rosynnau
Tlws Her ‘Llwyn Bedw’ Cynnig gorau Dysgl neu Gawg o Rosynnau
Brenda Williams, Llanfair PG

Cwpan goffa ‘Trefor Alun’ am y cynnig gorau unrhyw gasgliad o 3 planhigyn pot
Cwpan goffa ‘Trefor Alun’ am y cynnig gorau unrhyw gasgliad o 3 planhigyn pot
Edna Hinckley, Llithfaen

Medal National Dahlia Society am y blodeuyn gorau
Medal National Dahlia Society am y blodeuyn gorau
Brenda Williams, Llanfair PG

Medal National Veg Society – Dysgl orau o lysiau
Medal National Veg Society – Dysgl orau o lysiau
Alaw Jones, Bethesda

Tocyn anrheg Fron Goch – Adran Llysiau
Tocyn anrheg Fron Goch – Adran Llysiau
Alaw Jones, Bethesda

Cawg Rhosynnau ‘June Baglin’ – cynnig gorau dosbarth amodol trefnu blodau
Cawg Rhosynnau ‘June Baglin’ – cynnig gorau dosbarth amodol trefnu blodau
Helen W Jones, Llithfaen

Hambwrdd Siop Glandwr - cynnig gorau Blwyddyn 7 ac uwch (Adran y Plant)
Hambwrdd Siop Glandŵr - cynnig gorau Blwyddyn 7 ac uwch (Adran y Plant)
Elliw Jones, Penygroes

Cwpan Ffilmiau Ty Gwyn - cynnig gorau yn adran yr oedolion
Cwpan Ffilmiau Tŷ Gwyn - cynnig gorau yn adran yr oedolion
E A Woodford, Talysarn

Tocyn anrheg Fron Goch – Blodau amrywiol a phlanhigyn Pot
Tocyn anrheg Fron Goch – Blodau amrywiol a phlanhigyn Pot
Allan Evans, Llandudno Junction

Medal National Xanth Society – cawg gorau
Medal National Xanth Society – cawg gorau
Raymond E Parry, Penygroes

Tystysgrif National Xanth Society am y blodeuyn neu’r ysbrigyn gorau
Tystysgrif National Xanth Society am y blodeuyn neu’r ysbrigyn gorau
Raymond Parry, Penygroes

  Iaith HyperText Markup (HTML) 4.01 Transitional Dilys Cydymffurfiad Level A efo canllawiau WCAC 1.0 y W3C Cascading Style Sheets (CSS) Dilys