Antur Nantlle

 
 
 

Sefydlwyd Antur Nantlle Cyf yn 1991 fel cwmni cymunedol i weithio er lles Dyffryn Nantlle a'r ardaloedd cyfagos. Nod y cwmni ydyw datblygu prosiectau a denu grantiau i’r ardal fydd yn arwain at ddatblygiad economaidd, amgylcheddol a chymdeithasol. Mae’r Antur yn barod ac yn awyddus i weithio gyda phartneriaid eraill i gyrraedd y nod, trwy chwilio am gyfleon newydd, hyrwyddo menter ymhlith pobl leol a datblygu cyfleodd i greu swyddi.Logo Antur Nantlle | "Gweithio er lles yr ardal"

Lleolir swyddfa’r Antur yng Nghanolfan Dechnoleg Antur Nantlle yng nghanol Penygroes. Mae’r Ganolfan yn gwasanaethu trigolion Dyffryn Nantlle a’r cylch trwy gynnig gwasanaeth eang i’r cyhoedd. Mae yma ddrws agored i drigolion lleol ac ymwelwyr i ddod i chwilio am wybodaeth leol, defnyddio’r cyfrifiadruon a’r cyswllt rhyngrwyd, gwasanaeth llun gopio, peiriant ffacs, lamineiddio a llawer mwy. Mae ystafell hyfforddiant gyfrifiadurol y Ganolfan yn cynnig ystod eang o gyrsiau mewn cydweithrediad a darparwyr hyfforddiant.

Mae gennym nifer o unedau busnes swyddfeydd a siop yn yr ardal ac mae gwarchod ein tenantiaid yn un o’n blaenoriaethau pwysicaf.

Rôl Antur Nantlle yn y Gymuned

  »»  Cefndir Antur Nantlle

  »»  Safleoedd Antur Nantlle

  »»  Pamffled Antur Nantlle Dogfen PDF (1.23Mb)

Bwrdd Rheoli Antur Nantlle

Rheolir yr Antur gan fwrdd o Gyfarwyddwyr sydd yn rhoi eu hamser yn wirfoddol oherwydd eu bod yn rhannu’r un dyheadau i greu yn Nyffryn Nantlle gymdeithas ffyniannus a chynaliadwy.

Cysylltu

Am fwy o wybodaeth am waith yr Antur cysylltwch â:

  •  Prif Swyddog : Robat Jones

Post: Canolfan Dechnoleg Antur Nantlle, 20 Heol y Dŵr, Penygroes, Caernarfon, Gwynedd. LL54 6LR

Ffôn: 01286 882688

eBost: ymholiadau@anturnantlle.com

Dogfennau Priodol

  »»  Adroddiad Blynyddol 2010 Antur Nantlle - Tachwedd 2010 Linc mewnol: Agorir mewn ffenestr newydd Dogfen PDF (4.5Mb)

  »»  Adroddiad Blynyddol 2009 Antur Nantlle - Tachwedd 2009 Linc mewnol: Agorir mewn ffenestr newydd Dogfen PDF (5Mb)

  »»  Adroddiad Blynyddol 2008 Antur Nantlle - Tachwedd 2008 Linc mewnol: Agorir mewn ffenestr newydd Dogfen PDF (687kb)

  »»  Adroddiad ar Dwristiaeth yn Nyffryn Nantlle - Mai 2006 Linc mewnol: Agorir mewn ffenestr newydd Dogfen PDF (482kb)

  Iaith HyperText Markup (HTML) 4.01 Transitional Dilys Cydymffurfiad Level A efo canllawiau WCAC 1.0 y W3C Cascading Style Sheets (CSS) Dilys