Urdd Gobaith Cymru

Cylch Dyffryn Nantlle

 
 
 

Croeso i adran Urdd Gobaith Cymru ar wefan nantlle.com

Yma cewch fanylion am yr amryw o weithgareddau sy'n cael eu gwneud gan gylch Dyffryn Nantlle o'r Urdd, ynghyd a lluniau a straeon o'r gwahanol ddigwyddiadau, cystadleuaethau a'r teithiau y byddwn yn eu mwynhau.Logo Urdd Gobaith Cymru

Swyddogion:

Cadeirydd – Carys Williams, Penygroes

Trysorydd – Esyllt Jones Davies, Llanllyfni

Ysgrifennydd – Sulwen Roberts, Rhosgadfan
(01286) 831401 neu 07798 753846.

Newyddion

  »»  Digwyddiadau Ebrill - Hydref 2007 Linc mewnol: Agorir mewn ffenestr newydd Dogfen Microsoft Word

  »»  Digwyddiadau Ionawr - Mawrth 2007

  »»  Eisteddfod 2007

  »»  Digwyddiadau Tachwedd - Rhagfyr 2006

  »»  Disgo / Gig Cylch Dyffryn Nantlle ~ Tachwedd 2006 Linc mewnol: Agorir mewn ffenestr newydd Dogfen PDF

  »»  Noson Bingo yn Neuadd Llanllyfni ~ 17 Hydref 2006

  »»  Nosweithiau Amrywiol i'r Uwch Adran ~ Hydref 2006 +

  »»  Glan-Llyn ~ Hydref 2006

  »»  Sefydlu Uwch Adran / Aelwyd ~ Gorffennaf 2006

  »»  Mabolgampau'r Urdd Cylch Dyffryn Nantlle ~ Mehefin 2006

  »»  Digwyddiadau Ionawr - Mehefin 2006

  »»  Eisteddfod 2006

Digwyddiadau 2005

  »»  Digwyddiadau Hydref - Rhagfyr 2005

Rhagor o wybodaeth

  »»  Gwefan Swyddogol Urdd Gobaith Cymru Linc allanol: Agorir mewn ffenestr newydd

  Iaith HyperText Markup (HTML) 4.01 Transitional Dilys Cydymffurfiad Level A efo canllawiau WCAC 1.0 y W3C Cascading Style Sheets (CSS) Dilys