Urdd Gobaith Cymru

Cylch Dyffryn Nantlle

 
 
 

Eisteddfod Cylch yr Urdd Dyffryn Nantlle, 2006

Dydd Sadwrn 11 Mawrth, 2006 yn Neuadd Ysgol Dyffryn Nantlle, Penygroes.

Beirniaid:

Cerdd - Elfed Morris, Deiniolen a Mrs. Eurgain Eames, Llanwnda
Llefaru - Eifion Harding, Penisarwaun a Bethan Dobson, Pant Glas
Offerynnol - Carwyn Evans, Trefor
Dawnsio Disgo - Llinos Hughes, Ynys Môn
Dawnsio Gwerin - Judith Harding, Penisarwaen
Cyfeilyddion - Alan Roberts, Morfa Bychan a Linda Hughes, Caernarfon

Arddangosfa Celf a Chrefft

Neuadd Goffa Penygroes
7:00 o'r gloch nos Wener 24 Mawrth, 2006

Eisteddfodau Rhanbarth Eryri

Dan 15 oed:

Ysgol Brynrefail, Llanrug - 18 Mawrth, 2006

Dan 12 oed:

Neuadd PJ, Coleg y Brifysgol, Bangor - 25 Mawrth, 2006

Aelwydydd:

Neuadd Ysgol Dyffryn Nantlle, Penygroes - 1 Ebrill, 2006

Arddangosfa Celf a Chrefft Rhanbarth Eryri

Neuadd Goffa Penygroes
7:00 o'r gloch nos Fercher 28 Mawrth, 2006


Rhagor o Wybodaeth:

  »»  Canlyniadau Cylch Dyffryn Nantlle 2006

  »»  Canlyniadau Celf a Chrefft Cylch Dyffryn Nantlle 2006

  »»  Canlyniadau Eisteddfodau Rhanbarth Eryri 2006

  »»  Canlyniadau Celf a Chrefft Rhanbarth Eryri 2006

  »»  Lluniau Oriel Luniau

  Iaith HyperText Markup (HTML) 4.01 Transitional Dilys Cydymffurfiad Level A efo canllawiau WCAC 1.0 y W3C Cascading Style Sheets (CSS) Dilys