Urdd Gobaith Cymru

Cylch Dyffryn Nantlle

 
 
 

Eisteddfod Cylch yr Urdd Dyffryn Nantlle, 2007

Cynhaliwyd Eisteddfod yr Urdd Cylch Dyffryn Nantlle dydd Sadwrn 3 Mawrth, 2007 yn Neuadd Ysgol Dyffryn Nantlle.

Beirniaid:

Cerdd - Nia Morgan, Bala
Cerdd Dant – Awel Glyn, Caernarfon
Llefaru - Eifion Harding, Penisarwaen
Offerynnol - Carwyn Evans, Trefor
Dawnsio Disgo - Llinos Hughes, Rhosybol
Dawnsio Gwerin - Heledd Williams, Rhosmeirch

Arweinwyr:

Ifan Glyn Jones, Carys Williams, Sara Angharad a Craig Bee

Dyma restr o’r ennillwyr:

Unawd Bl. 2 ac Iau

1. Alaw Henderson - Adran Llandwrog
2. Guto Wyn Huws - Ysgol Y Groeslon
3. Rhys Ellis - Adran Llandwrog

Unawd Bl. 3 a 4

1. Dafydd Cadwaladr - Adran Rhostryfan
2. Manon Hâf Williams - Ysgol Bro Lleu
3. Catrin Peris Owen - Ysgol Felinwnda

Unawd Bl. 5 a 6

1. Meinir Fôn Huws - Adran Carmel
2. Eben Myrddin Muse - Adran Carmel
3. Mabon Jones - Ysgol Felinwnda

Deuawd Bl. 6 ac Iau

1. Eben a Meinir - Adran Carmel
2. Dafydd a Molly - Adran Llandwrog
3. Guto a Lowri - Adran Llandwrog

Parti Unsain Bl. 6 ac Iau (Adran)

1. Parti Dafydd - Adran Llandwrog
2. Parti Alaw - Adran Rhostryfan
3. Parti Cai - Adran Rhostryfan

Côr Bl. 6 ac Iau (Adran)

1. Côr Guto - Adran Llandwrog
2. Côr Lliwen - Adran Rhostryfan

Parti Unsain Bl. 6 ac Iau (Ysgolion a dros 50 o blant)

1. Parti Danielle - Ysgol Bro Lleu
2. Parti Samantha - Ysgol Bro Lleu

Côr Bl. 6 ac Iau (Ysgolion dros 150 o blant)

1. Côr Bro Lleu - Ysgol Bro Lleu

Cyflwyno Alaw Werin Bl. 6 ac Iau

1. Dafydd Cadwaldadr - Adran Rhostryfan
2. Meinir Fôn Huws - Adran Carmel

Unawd Chwythbrennau Bl. 6 ac Iau

1. Lliwen Owen - Adran Rhostryfan
2. Kirsty Holdsworth - Adran Rhostryfan
3. Mared Eswen Jones - Ysgol Bronyfoel

Unawd Piano Bl. 6 ac Iau

1. Eben Myrddin Muse - Adran Carmel
2. Kirsty Holdsworth - Adran Rhostryfan
3. Meinir Fôn Huws - Adran Carmel

Unawd Pres Bl. 6 ac Iau

1. Mared Eswen Jones - Ysgol Bronyfoel
2. Eben Myrddin Muse - Adran Carmel

Unawd Llinynnol Bl. 6 ac Iau

1. Mabon Jones - Ysgol Felinwnda

Ensemble Offerynnol Bl. 6 ac Iau

1. Grwp Hope - Adran Rhostryfan

Grwp Cerddoriaeth Creadigol Bl. 6 ac Iau

1. Grwp Fflur - Ysgol Y Groeslon

Unawd Cerdd Dant Bl. 2 ac Iau

1. Alaw Henderson - Adran Llandwrog

Unawd Cerdd Dant Bl. 3 a 4

1. Dafydd Cadwaladr - Adran Rhostryfan
2. Cain Elenid Muse - Adran Carmel

Unawd Cerdd Dant Bl. 5 a 6

1. Meinir Fôn Huws - Adran Carmel
2. Eben Myrddin Muse - Adran Carmel

Llefaru Bl. 2 ac Iau

1. Alaw Henderson - Adran Llandwrog
2. Luned Hunter - Ysgol Bro Lleu
3. Megan Crisp - Ysgol Y Groeslon
3. Lois Jordan - Ysgol Bro Lleu

Llefaru Bl. 3 a 4

1. Manon Hâf Williams - Ysgol Bro Lleu
2. Megan Angharad Hunter - Ysgol Bro Lleu
3. Gwion Dafydd Roberts - Ysgol Y Groeslon

Llefaru Bl. 5 a 6

1. Samantha Ellis - Ysgol Bro Lleu
2. Tomos Huw Owen - Ysgol Felinwnda
3. Fflur Haf Davies - Ysgol Y Groeslon

Grwp Llefaru Bl. 6 ac Iau

1. Grwp Arddun - Ysgol Felinwnda
2. Grwp Nia - Ysgol Bro Lleu
3. Grwp Tomos Glyn - Ysgol Y Groeslon

Grwp Llefaru Bl. 6 ac Iau (Adrannau)

1. Grwp Catrin Ann - Adran Carmel
2. Grwp Gwenlli - Adran Llandwrog

Ymgom Bl. 6 ac Iau

1. Grwp Eben - Adran Carmel
2. Grwp Matthew - Adran Y Groeslon
3. Grwp Ifan - Adran Rhostryfan

Dawnsio Gwerin Bl. 4 ac Iau

1. Grwp Sion Gwyn - Adran Llandwrog
2. Grwp Iwan - Ysgol Y Groeslon

Dawnsio Gwerin Bl. 6 ac Iau (Ysgolion hyd at 100 o blant / Adrannau a hyd at 50 o aelodau)

1. Grwp Ben - Adran Llandwrog
2. Grwp Erin - Ysgol Y Groeslon

Grwp Dawnsio Disgo Bl. 6 ac Iau

1. Grwp Eiri - Ysgol Bro Lleu
2. Ffrindiau ffab - Ysgol Bro Lleu
2. Grwp Cara - Ysgol Felinwnda

Llefaru Bl. 2 ac Iau (D)

1. Ashleigh Jay Wood - Ysgol Bronyfoel

Unawd Merched Bl. 7-9

1. Grug Muse - Ysgol Dyffryn Nantlle
2. Elin Hughes - Ysgol Dyffryn Nantlle
3. Margiad Dobson - Ysgol Dyffryn Nantlle

Deuawd Bl. 7-9

1. Margiad Dobson a Gwen Prys - Ysgol Dyffryn Nantlle
2. Llinos Pritchard ac Elin Hughes - Ysgol Dyffryn Nantlle
3. Grug Muse a Fflur Harman - Ysgol Dyffryn Nantlle

Parti Merched Bl. 7-9

1. Parti Elliw - Ysgol Dyffryn Nantlle

Côr S.A Bl. 7-9

1. Côr Dyffryn Nantlle - Ysgol Dyffryn Nantlle

Cyflwyno Alaw Werin Bl. 7-9

1. Elin Hughes - Ysgol Dyffryn Nantlle
2. Llinos Pritchard - Ysgol Dyffryn Nantlle
3. Grug Muse - Ysgol Dyffryn Nantlle
3. Caryl Roberts - Ysgol Dyffryn Nantlle

Unawd Piano Bl. 7-9

1. Elliw Pritchard - Uwch Adran Dyffryn Nantlle
2. Grug Muse - Ysgol Dyffryn Nantlle
3. Fflur Harman - Ysgol Dyffryn Nantlle

Unawd Chwythbrennau Bl. 7-9

1. Caryl Roberts - Ysgol Dyffryn Nantlle
2. Fflur Harman - Ysgol Dyffryn Nantlle

Unawd Cerdd Dant Bl. 7-9

1. Caryl Roberts - Ysgol Dyffryn Nantlle
2. Llinos Pritchard - Ysgol Dyffryn Nantlle
3. Margiad Dobson - Ysgol Dyffryn Nantlle

Llefaru Bl. 7-9

1. Elliw Pritchard - Uwch Adran Dyffryn Nantlle
2. Caryl Roberts - Ysgol Dyffryn Nantlle

Grwp Llefaru Bl. 7-9

1. Grwp Hanna - Ysgol Dyffryn Nantlle


Rhagor o Wybodaeth:

  »»  Eisteddfodau Rhanbarth Eryri 2007

  »»  Lluniau Oriel Luniau

  Iaith HyperText Markup (HTML) 4.01 Transitional Dilys Cydymffurfiad Level A efo canllawiau WCAC 1.0 y W3C Cascading Style Sheets (CSS) Dilys