Urdd Gobaith Cymru

Cylch Dyffryn Nantlle

 
 
 

Digwyddiadau Hydref - Rhagfyr 2005

Disgo

Cafwyd lot o hwyl a sbri Nos Iau Tachwedd 9fed, yn Neuadd Ysgol Dyffryn Nantlle, Penygroes. Cynhaliwyd disgo cylch Dyffryn Nantlle a daeth llwyth o blant i fwynhau yn yr hwyl. Daeth plant o Ysgol Bro Lleu, Ysgol Nebo, Adran Rhosgadfan, Adran Carmel ac Adran y Groeslon at eu gilydd i ddawnsio i gerddoriaeth y DJ John Pritchard.

Aled a Gwydion yn mwynhau'r disgo
Llun: Aled a Gwydion

Bu’r siop yn boblogaidd iawn gyda’r bobl ifanc yn gwario eu pres ar ddiod a chreision!!

Genod Nebo yn y DisgoGenod Y Groeslon yn y Disgo

 

 

 

 


Lluniau: Genod Nebo (chwith) a genod Y Groeslon (dde)

Diolch i bawb am gefnogi y disgo ac i Sara Angharad a fu’n brysur yn helpu i werthu’r nwyddau. Diolch hefyd i John Pritchard a Meical John y D.J.’s ac i’r athrawon a arweinyddion am rhoi ei amser fynu er mwyn galluogi’r plant i fwynhau!!

Glanllyn

Bu rai o bobl ifanc blynyddoedd 8 a 9 Ysgol Dyffryn Nantlle yng Ngwersyll Glan Llyn ar ddiwedd mis Hydref, gyda tywydd ardderchog cafwyd llawer o hwyl.

Euro-Disney

Eto aeth nifer o bobl ifanc Ysgol Dyffryn Nantlle ar drip Talaith y Gogledd i Euro-Disney i Baris yn ystod yr hanner tymor.

Trip i Euro Disney

Sglefrio Iâ

Aeth llond 7 bys o Eryri i Lannau Dyfrdwy i Sglefrio Ia yn ddiweddar gyda nifer o’r rhain o Ysgol Dyffryn Nantlle – a neb yn landio yn yr ysbyty eleni!!!

Sglefrio Ia yng Nglannau Dyfrdwy 1Sglefrio Ia yng Nglannau Dyfrdwy 2

 

 

 

 

 

 

Gig Nadolig

Nos Fawrth y 29ain o Dachwedd cynhaliwyd Gig Nadolig yr Urdd yng nghlwb Nôs yr Octagon ym Mangor. Cafwyd perfformiadau byw gan Richochet a Frizbee a cherddoriaeth gan Y DJ Slei. Aeth criw o Ysgol Dyffryn Nantlle i'r gig gan fwynhau eu hunain yn fawr iawn.

Genod Dyffryn Nantlle yn mwynhau'r gig Nadolig yn yr Octagon ym Mangor
Llun: Genod Dyffryn Nantlle

  Iaith HyperText Markup (HTML) 4.01 Transitional Dilys Cydymffurfiad Level A efo canllawiau WCAC 1.0 y W3C Cascading Style Sheets (CSS) Dilys