Urdd Gobaith Cymru

Cylch Dyffryn Nantlle

 
 
 

Digwyddiadau Ionawr - Mehefin 2006

Glanllyn

Aeth nifer fawr o aelodau'r Urdd o Ddyffryn Nantlle am benwythnos i Glanllyn ym mis Ebrill. Ar y cyfan roedd y tywydd yn weddol ond braidd yn oer. Ar y bore dydd Sul roedd yn bwrw eira!!!! Ond er gwaethaf yr eira fe wnaeth pawb fwynhau.

Cafodd y plant gyfle i flasu atyniad newydd sbon yn y Gwersyll sef y cwrs rhaffau, a'r bachgen mwyaf dewr yn ystod y penwythnos oedd Gethin o Adran Carmel a gwblhaodd y cwrs, sydd yn uchel dros ben, heb ddim trafferth.

Yn y llyniau isod mae hogia Adrannau Llandwrog a Rhosgadfan yn barod i fynd ar y wal ddringo, hogia Bro Lleu wedi bod ar y cwrs rhaffau, a genod Bro Lleu yn mwynhau yn yr haul:

Hogia Llandwrog a Rhosgadfan
Llun: Hogia Llandwrog a Rhosgadfan

Hogia Bro Lleu
Llun: Hogia Bro Lleu

Genod Bro Lleu
Llun: Genod Bro Lleu

Mynychodd plant o Adrannau Carmel, Rhosgadfan, Y Groeslon a Llandwrog, ynghyd a phlant o Ysgol Bro Lleu ac Ysgol Baladeulyn i'r gwersyll eleni.

Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Sir Ddinbych 2006

Roedd wythnos yr Eisteddfod yn un arbennig iawn, yr haul yn tywynu (heblaw am y dydd Llun!!), a nifer fawr o Ddyffryn Nantlle yn cymeryd rhan mewn gweithgareddau ac yn cystadlu.

Yn y cyngerdd agoriadol nos Sul roedd Sara Angharad o Adran Rhosgadfan yn perfformio gyda Ysgol Glanaethwy. Dydd Llun Manon Wyn o Aelwyd Llandwrog yn ennill y Fedal Lenyddiaeth, a'r grŵp pop poblogaidd o Ysgol Bro Lleu "Pwy S'isio Hogia" yn derbyn yr ail wobr yn y gystadleuaeth Band Bl. 6 ac Iau, llongyfarchiadau calonog i Manon Wyn ar ei llwyddaint ac i'r band hefyd wrth gwrs.

Dydd Mawrth roedd Catrin Thomas o Garmel yn cystadlu yn y Llefaru Bl. 3/4 ynghyd a Grŵp Cerddoriaeth Creadigol Adran Carmel. Dydd Mercher roedd Gwenno Edwards, Ysgol Dyffryn Nantlle yn cystadlu yn yr Unawd Chwythbrennau Bl. 7, 8 a 9. a dydd Iau Rhys Jones, Ysgol Dyffryn Nantlle yn cystadlu yn yr Unawd Pres Bl. 10-13, ac wedyn dydd Gwener Manon Wyn o Aelwyd Llandwrog unwaith eto yn llwyddiannus yn derbyn yr ail wobr yng nghystadlaeth y Goron, Bethan Wyn Williams o Adran Rhosgadfan yn canu gyda chor Cerdd Dant a Chor SATB Ysgol Syr Hugh Owen a dderbyniodd yr ail wobr yn y ddwy gystadleuaeth, a Chor Gwerin a Parti Merched Ysgol Dyffryn Nantlle yn cystadlu hefyd.

Parti Merched Ysgol Dyffryn Nantlle
Llun: Parti Merched Ysgol Dyffryn Nantlle

Yn ogystal i'r cystadlaethau ar y llwyfan derbyniodd y canlynol wobrau gyda'r Celf a Chrefft:

  •  Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 2 neu Iau - Guto Hughes, Adran Y Groeslon
  •  Gwau/Crosio Bl. 2 neu Iau - Emma Louise, Ysgol Bronyfoel
  •  Pypedau Bl. 7 ac 8 - Grug Muse, Ysgol Dyffryn Nantlle

Llongyfarchiadau i bawb.

  Iaith HyperText Markup (HTML) 4.01 Transitional Dilys Cydymffurfiad Level A efo canllawiau WCAC 1.0 y W3C Cascading Style Sheets (CSS) Dilys