Urdd Gobaith Cymru

Cylch Dyffryn Nantlle

 
 
 

Mabolgampau’r Urdd Cylch Dyffryn Nantlle

Cynhaliwyd Mabolgampau’r Urdd brynhawn dydd Mercher 14 Mehefin ar gaeau Ysgol Bro Lleu, Penygroes. Cafwyd prynhawn yn llawn hwyl a chyffro gyda Ysgol Bro Lleu yn ennill y darian am yr drydedd flwyddyn yn olynnol. Diolch i Llion Elis, Ysgol Bro Lleu am drefnu’r mabolgampau ac i Stella Griffiths, Prifathrawes Ysgol Bro Lleu am ei chaniatad i gynnal y mabolgampau yno, hefyd i Ysgol Dyffryn Nantlle am eu cydweithrediad. Bydd y cyntaf a’r ail ym mhob cystadleuaeth a’r cyntaf yn y rasus cyfnewid yn awr ym mynd ymlaen i Mabolgampau Rhanbarth Eryri (gweler isod) ar gaeau Treborth ar ddiwedd mis Mehefin.

Dyma’r canlyniadau:

Rhedeg dan 10 Merched

1 Kira Bee Ysgol Bro Lleu
2 Alex Burton Adran y Groeslon
3 Annie Parry Adran y Groeslon

Rhedeg dan 10 Bechgyn

1 Dafydd Ellis Adran Llandwrog
2 Iestyn Worth Adran Carmel
3 Elis Povey Ysgol Bro Lleu

Rhedeg dan 12 Merched

1 Meinir Huws Adran Carmel
2 Lydia Treharne Ysgol Bro Lleu
3 Glesni Pritchard Ysgol Bro Lleu

Rhedeg dan 12 Bechgyn

1 Aron Jones Ysgol Bro Lleu
2 Gruffydd Ellis Adran Llandwrog
3 Iwan Bee Ysgol Bronyfoel

Naid Hir dan 10 Merched

1 Anni Williams Ysgol Bro Lleu
2 Lois Jones Adran y Groeslon
3 Manon Williams Ysgol Talysarn

Naid Hir dan 10 Bechgyn

1 Elis Povey Ysgol Bro Lleu
2 Mabon Jones Ysgol Felinwnda
3 Dafydd Ellis Adran Llandwrog

Naid Hir dan 12 Merched

1 Lydia Treharne Ysgol Bro Lleu
2 Tanya Jones Ysgol Bro Lleu
3 Amy Jones Adran y Groeslon

Naid Hir dan 12 Bechgyn

1 Morgan Owen Ysgol Bro Lleu
2 Aron Jones Ysgol Bro Lleu
3 Llion Griffiths Adran y Groeslon

Taflu Pel dan 10 Merched

1 Ffion Haf Ysgol Felinwnda
2 Olivia Tym Ysgol Bronyfoel
3 Kira Bee Ysgol Bro Lleu

Taflu Pel dan 10 Bechgyn

1 Osian Ysgol Nebo
2 Osian Llyr Thomas Ysgol Bronyfoel
3 Owain Humphreys Ysgol Bronyfoel

Taflu Pel dan 12 Bechgyn

1 Iwan Bee Ysgol Bronyfoel
2 Ben Barnes Adran Carmel
3 Joseff Roberts Ysgol Bro Lleu

Taflu Pel dan 12 Merched

1 Betsan Davies Ysgol Felinwnda
2 Cadi Sion Ysgol Felinwnda
3 Nia Davies Ysgol Bro Lleu

Ras Gyfnewid dan 10 Bechgyn

1 Bro Lleu
2 Adran y Groeslon
3 Adran Carmel

Ras Gyfnewid dan 10 Merched

1 Adran y Groeslon
2 Ysgol Bro Lleu
3 Adran Carmel

Ras Gyfnewid dan 12 Bechgyn

1 Ysgol Bro Lleu
2 Adran y Groeslon
3 Ysgol Talysarn

Ras Gyfnewid dan 12 Merched

1 Ysgol Bro Lleu
2 Adran y Groeslon
3 Ysgol Baladeulyn

Mabolgampau Rhanbarth Eryri

Cynhaliwyd Mabolgampau Rhanbarth Eryri ar Gaeau Treborth, Bangor brynhawn dydd Iau 29 Mehefin, 2006. Dyma'r rhai o Ddyffryn Nantlle a fu'n llwyddiannus:

Rhedeg Bl. 3/4 Merched

3 Kira Bee Ysgol Bro Lleu

Ras Gyfnewid Bl. 3/4 Bechgyn

2 Ysgol Bro Lleu

Ras Gyfnewid Bl. 3/4 - Merched

3 Ysgol Bro Lleu

Taflu Pel Bl. 5/6 Bechgyn

3 Ben Barnes - Adran Carmel

  Iaith HyperText Markup (HTML) 4.01 Transitional Dilys Cydymffurfiad Level A efo canllawiau WCAC 1.0 y W3C Cascading Style Sheets (CSS) Dilys