Urdd Gobaith Cymru

Cylch Dyffryn Nantlle

 
 
 

Noson Bingo yn Neuadd Llanllyfni ~ 17 Hydref 2006

Cynhaliwyd ail noson o’r Uwch Adran nos Fawrth 17 Hydref yn Neuadd Llanllyfni. Daeth 16 o bobl ifanc i’r noson bingo - ble roedd gwobrau gwych am ennill lein a gwobrau gwell fyth am "full house".

Roedd bwrdd genod Blwyddyn 9 yn lwcus iawn yn mynd a’r rhan fwyaf o’r gwobrau, fe wnaeth bwrdd Blwyddyn 8 yn weddol ond druan a bwrdd Blwyddyn 7 yn ennill dim byd, i ddeud y gwir doedd na fawr o ganolbwyntio ar y bwrdd hwn!!

Diolch i Wendy a Jackie am gynnal y noson y tro yma.

Bwrdd Blwyddyn 9
Llun: Bwrdd Blwyddyn 9.

Bwrdd Blwyddyn 8
Llun: Bwrdd Blwyddyn 8.

Bwrdd Blwyddyn 7
Llun: Bwrdd Blwyddyn 7.

  Iaith HyperText Markup (HTML) 4.01 Transitional Dilys Cydymffurfiad Level A efo canllawiau WCAC 1.0 y W3C Cascading Style Sheets (CSS) Dilys