Urdd Gobaith Cymru

Cylch Dyffryn Nantlle

 
 
 

Nosweithiau amrywiol wedi eu trefnu

Nos Fawrth, 3 Hydref 2006 yn Neuadd Llanllyfni.

7:30 – 8:30yh

Ar gyfer pobl ifanc blynyddoedd 7, 8 a 9

Cyfarfod wedyn pob bythefnos. Rhaglen wedi ei drefnu ar gyfer y tymor.

Cyfle i gymeryd rhan mewn gweithgareddau o bob math

Am fwy o wybodaeth cysylltwch a Guto Williams, Swyddog Datblygu Eryri – 01248 672100, guto@urdd.org; neu Sulwen Roberts, Ysgrifennydd Cylch Dyffryn Nantlle – 01286 831401 / 675916, sulwen@urdd.org.

  Iaith HyperText Markup (HTML) 4.01 Transitional Dilys Cydymffurfiad Level A efo canllawiau WCAC 1.0 y W3C Cascading Style Sheets (CSS) Dilys