Hanes Dyffryn Nantlle

Clynnog Fawr

 
 
 

Beuno Sant m. 642?

O Cyff Beuno gan Eben Fardd, 1863

Beuno oedd sylfaenydd y cyfundeb crefyddol cyntaf yng Nghlynnog Fawr; ac efe a adeiladodd Goleg, neu Fynachlog, yma yn y flwyddyn o oed Crist 616, medd yr hanesion. Mab oedd St. Beuno i Hywgi ab Gwynlliw ab Glywis ab Tegid ab Cadell, Arglwydd Glewisig. Yr oedd yn nai, o fab brawd, i St. Cadog ab Gwynlliw, neu fel y gelwir ef yn gyffredin, "Cattwg Ddoeth". Yr oedd hefyd yn gefnder, o du ei fam, i Leudad; yn ôl rhai, cyntaf; yn ôl eraill, ail Abad Enlli: ac yn gefnder i Gyndeyrn, sylfaenydd Esgobaeth Llanelwy. Ei fam oedd Perfferen, merch Llewddyn Luyddog o Ddinas Eiddin (Edinburgh).

Dywedir fod ei rieni mewn gwth o oedran pan anwyd ef.

Mae "Chwedl Beuno Sant" fel a ganlyn:

"Ond y gwr pennaf yn y ffydd oedd Cadfan, brenin Gwynedd, yr hwn a roes i Beuno lawer o dir. Ac wedi marw Cadfan, aeth Beuno i ymweled â Chadwallon ei fab, yr hwn a’i dilynodd ym mrenhiniaeth Gwynedd. A deisyfodd Beuno gael y tir a addawsai Cadfan, oherwydd nad oedd ganddo yno le i addoli Duw, nag i breswylio ynddo; yna y brenin a roddes i Beuno le yn Arfon a elwid Gwaredog; a Beuno a roddes i’r brenin deyrnwialen aur, yr hon a roddasai Cynan ab Brochwel iddo ef wrth farw; a’r deyrnwialen hon oedd yn werth triugain muwch. Ac yno Beuno a adeiladodd Eglwys, ac a ddechreuodd wneyd mur o’i hamgylch. Ac ar ddyddgwaith, pan oedd efe yn gwneyd y mur hwn, a’i ddisgyblion gydag ef, wele, hwy a ganfuant wraig, a baban yn ei breichiau, yn erfyn ar Beuno fendithio y plentyn. "Aros ychydig, wraig," ebe Beuno, "nes gorffen ohonom y gwaith hwn." A’r plentyn a wylodd, ac ni chymerai ei dawelu; yna y gofynnodd Beuno i'r wraig, paham yr oedd y plentyn yn wylo? "Sant da," atebai y wraig, "rheswm da paham." Ebai Beuno, "beth yw y rheswm hwnnw?" "Beth, ond mai diammeu fod y tir wyt ti yn ei feddiannu, ac yn adeiladu arno, yn dreftadaeth y plentyn hwn." Yna Beuno a erchodd i’w ddisgyblion dynu eu llaw o’r gwaith, tra y byddai efe yn bedyddio y plentyn, a pharatoi ohonynt ei gerbyd iddo. "A nyni a awn gyda’r wraig hon a’i phlentyn i ymweled â’r brenin, yr hwn a roddes i mi y tir hwn." Yna Beuno a’i ddisgyblion a gychwynasant gyda’r wraig a’i phlentyn, ac a ddaethant i Gaer Saint (Caernarfon), lle yr oedd y brenin. Yna llefarodd Beuno wrth y brenin, - "Paham y rhoddaist i mi dir gwr arall?" "A phwy," meddai y brenin, "sydd ganddo hawl iddo?"

Ebai Beuno wrtho yntau, - "y plentyn sydd ym mreichiau y wraig acw yw etifedd y tir;" ac, ebai Beuno drachefn, "dyro i’r plentyn ei dir, a dyro i mi dir arall yn ei le, neu dyro i mi yn ôl yr anrheg a roddais i ti, - sef y deyrnwialen." Ond y brenin balch a gorthrymus a atebodd, "ni newidiaf y tir; ac am yr anrheg a roddaist i mi, myfi a’i rhoddais i arall."

A Beuno a ddigiodd yn fawr, ac a ddywedodd wrth y brenin, - "Mi a weddiaf ar Dduw na byddo gennyt di, ym mhen ychydig, ddim tir yn y byd;" ac aeth Beuno ymaith ac a’i gadawodd yn felltigedig.

Yn awr, yr oedd Gwyddeint, cefnder i’r brenin, yr hwn a ganlynodd ar ôl Beuno, ac a’i goddiweddodd ef yr ochr arall i Afon Saint, lle yr oedd Beuno yn eistedd ar garreg wrth lan yr afon; ac efe a roddes i Dduw a Beuno dros ei enaid ei hun, ac enaid Cadwallon, ei gefnder, dreflan Celynog am byth, heb na mâl nac ardreth; ac a wnaeth hawl da o honi. Ac yno Beuno a wnaeth lawer o wyrthiau, trwy gymhorth Duw, y rhai ni allai dyn eu rhifo!"

Cofnodir yn y llinellau canlynol o "Englynion y Clywed", ddywediad o eiddo Beuno Sant, sef:

"A glywaist di a gânt Beuno?
Cân dy Bader a’th Gredo,
Rhag angeu ni thyccia ffo."

‘Yr unig fuchedd a gadwyd ydyw braslun byr yn Gymraeg, tua 1350, a geir yn "Llyfr Ancr Llanddewi Brefi".’

Ffynhonnell: Y Bywgraffiadur Cymreig hyd 1940

  Iaith HyperText Markup (HTML) 4.01 Transitional Dilys Cydymffurfiad Level A efo canllawiau WCAC 1.0 y W3C Cascading Style Sheets (CSS) Dilys