Hanes Dyffryn Nantlle

Llanllyfni

 
 
 

I ganfod gwybodaeth am hanes pentref Llanllyfni, dilynwch y linciau canlynol:

  »»  Atgofion hapus o Siop Uchaf, Llanllyfni yn ystod y Rhyfel

  »»  Cloch y Llan

  »»  Diogelu hen fynwent Bara Caws ~ 2008

  »»  Enwogion Llanllyfni

  »»  Gŵyl Rhedyw

  »»  Hanes Eglwys Sant Rhedyw

  »»  Hanes y Bedyddwyr Albanaidd yn Llanllyfni a Mynwent Bara Chaws

  »»  Mynwent Bara Chaws: Hanes yr Achos

  »»  Hen luniau Oriel Luniau

  »»  Safle ffynnon i gael ei adfer Linc allanol: Agorir mewn ffenestr newydd

  »»  Y Bwytawr Pechodau

  »»  Y Parchedig Robert Jones

  »»  Y Plygain

  Iaith HyperText Markup (HTML) 4.01 Transitional Dilys Cydymffurfiad Level A efo canllawiau WCAC 1.0 y W3C Cascading Style Sheets (CSS) Dilys