Hanes Dyffryn Nantlle

Y Groeslon

 
 
 

Hen Gardiau Post

Diolch o galon i Mr Elwyn Jones Griffith, Penygroes, am gael benthyg y cardiau post canlynol er mwyn cael eu harddangos ar y wefan:

Y Groeslon 1
1924

Y Groeslon 2
1969

Y Groeslon 3
?

Y Groeslon 4
1960

Y Groeslon 5
?

Y Groeslon 6
1909

Y Groeslon 7
1905

Y Groeslon 8
?

Y Groeslon 9
?

Y Groeslon 10
?

Y Groeslon 11
1901

Y Groeslon 12
?

Y Groeslon 13


Gladstone Terrace tua 1955
Gladstone Terrace tua 1955

  Iaith HyperText Markup (HTML) 4.01 Transitional Dilys Cydymffurfiad Level A efo canllawiau WCAC 1.0 y W3C Cascading Style Sheets (CSS) Dilys